Prázdný

Filtrovat rám

Pokročilé filtrování

Šířka profilu

Výška profilu

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR

Obchodní podmínky

 

Glass-interfinish CZ s.r.o.
Trojská 7
180 00 Praha 8
IČ: 26182319
DIČ: CZ26182319
Spisová značka C 77658/MSPH Městský soud v Praze

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na www.ramovani-nora.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

2. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, popřípadě zaplacením zálohy za objednané zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si může vyhradit zaplacení kupní ceny za objednané zboží předem v případě nestandartní objednávky u zboží, které chce zákazník upravit na míru, v případě, že prodávající kupujícímu zaslal zboží a ten jej nepřevzal, kupující nezaplatil v minulosti za objednané zboží apod.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací podmínky, termíny

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním, předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.

2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Zboží  označené skladem, máme fyzicky skladem v naší kamenném obchodě v Praze, na adrese Galerie NORA Gorazdova 3, Praha 2. Standardní doba expedice na zboží, které je uvedeno skladem činí 24-48hodin. Doba pro dodání zboží může být i delší. Týká se to zboží, které má dostupnost 14 dní a je nutné ho objednat u dodavatele v zahraničí. O této skutečnosti bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ve výše uvedené maximální době, je kupující oprávněn od smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit. K této lhůtě je nutné připočítat i dobu pro doručení, která je standardně dle obchodních podmínek České pošty 1 den od předání zásilky České poště.

V případě špatně zadané adresy zákazníkem, popřípadě jiného důvodu na straně zákazníka, pro který nebylo možné zboží doručit a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem – převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.

3. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží nemusí přesně odpovídat barevnému zobrazení na monitoru. Vzhledem k tomu, že je zboží dodáváno od několika různých výrobců, může být zboží v různém provedení.

4. V případě, že zákazník zvolil vyzvednutí zboží osobně, souhlasí s tím, že zboží je možné vyzvednout až po obdržení emailu nebo sms odeslané z našeho obchodu, ve kterém jej budeme informovat o době kdy bude zboží pro zákazníka připraveno (email o expedici zboží).

IV. Platební podmínky, slevy

1. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky, či převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.

V. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zaručuje, že osobní data poskytnutá kupujícím, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na virtuálním obchodním místě www.ramovani-nora.cz.

2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od kupujícího, prodávající provede vymazání osobních dat kupujícího z internetového obchodního místa www.ramovani-nora.cz.

3. Kupující se v systému virtuálního obchodního místa identifikuje pomocí přihlašovacího jména a hesla. Přihlašovací jméno a heslo je kupující povinen uchovávat v tajnosti tak, aby nedošlo k jeho zneužití. V případě zapomenutí přihlašovacího hesla, systém virtuálního obchodního místa www.ramovani-nora.cz po třetím neúspěšném přihlášení nabídne zaslání původního hesla e-mailem na adresu, kterou kupující zadal při své první registraci.

VI. Reklamace, vrácení zboží

1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 10 pracovních dnů.

2. Zboží je možné kompletní bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data převzetí zboží zákazníkem). Ne pouze část zásilky. Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o prokazatelné dopravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží prodávajícímu. V případě poškození obalu nebo vlastního zboží je zákazník srozuměn s tím, že mu budou účtovány prokazatelné náklady na znovuuvedení zboží do původního stavu.

4.Na zboží upravené dle přání zákazníka se nevztahuje 14 denní lhůta dle bodu 2. odstavce VI. těchto obchodních podmínek

5. V případě poškození přepravního balení při přebírání objednávku nepřebírejte a ihned nás informujte o této skutečnosti.

6. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení (obvykle náhradní zboží nebo finanční vyrovnání) – vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

7. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího e-mailem na adresu galerie-nora@volny.cz ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace.

8.Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě, že neodebere zboží, které si objednal a objednávku nestornuje může dodavatel po něm požadovat úhradu prokazatelných nákladů spojených s touto objednávku(jedná se především o přepravní a balící náklady). V případě zboží, které bylo upraveno na zakázku dle přání zákazníka souhlasí zákazník s tím, že zaplatí takto upravené zboží v hodnotě dle výše objednávky na zakázku upravovaného zboží.

9.Zákazník souhlasí s tím, že v případě vráceného zboží jej bude zasílat jako balík bez dobírky. Vrácení peněz vždy probíhá vrácením částky na bankovní účet odesílatele. V případě, že si zákazník přeje vrátit částku jiným způsobem je srozuměn s tím, že mu prodávající může účtovat náklady s tím spojené (částka za převod pěněžní poukázkou prostřednictvím pošty apod.).

VII. Dopravní podmínky

1. Zboží je zasíláno prostřednictvím služby PPL. K ceně je připočteno poštovné ve výši 150,-kč  a to v případě dodání na adresu v České republice pro objednávky v hodnotě do 1000kč. V případě, že je hodnota objednávky vyšší, není poštovné zákazníkovi účtováno. Doba dodání je dle obchodních podmínek PPL max. do jednoho dne od expedice. Zásilka je dopravena přímo na vaší adresu v době od 8:00 do 16:00, v případě nepřítomnosti pak dostáváte oznámení o doručení a můžete si domluvit čas a datum převzetí.

2.Zákazník má možnost si zboží vyzvednout taktéž osobně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese galerie-nora@volny.cz.