Prázdný

Filtrovat rám

Pokročilé filtrování

Šířka profilu

Výška profilu

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR

Rosťa Osička

Rosťa Osička je zvláštní případ svým životním příběhem, záběrem svých zájmů a dovedností, ale i schopností být středem zájmu médií. Je talentem s minulostí vynikajícího sportovce, uplatnil své schopnosti ve filmu, nyní se představuje jako malíř.

Je obecně známo, že po dobu své úspěšné sportovní karíéry udržoval kontakty s výtvarníky. S umělci se rádi ukazují sportovci i politici, zvyšuje to jejich prestiž ve společnosti, ale to není Osičkův případ, toho s některými umělci poutalo vždy opravdové chlapské přátelství.

Od dětství sám disponuje výtvarným talentem, dokonce navštěvoval výtvarné kurzy, ale v období dospívání dal přednost umění pěstního zápasu, který se stal jeho profesí s řadou národních i mezinárodních úspěchů.

Po ukončení sportovní kariéry se k malování opět vrátil. Nestal se profesionálním výtvarníkem, jeho obrazy pro něj nejsou prostředkem k uhájení existence, ale jsou stavem jeho mysli a prostředkem ke komunikaci s okolním světem.

Box je sportem, kterému je třeba se věnovat naplno, pokud chceme uspět. Výtvarné tvorbě rovněž. Obě disciplíny vyžadují plné psychické I fyzické nasazení, nelze je dělat stejně dobře najednou. Vím to já a ví to také Rosťa Osička.

Prostředí boxerských tělocvičen je fascinujícím prostředím a on toto prostředí zná jako málokdo a je tedy přirozené, že se objevuje i v jeho tvorbě. V jeho podání je boxerské utkání nikoliv krvavou řeží, ale estetickým vizuálním zážitkem.

Zvláštní schopnost přetransformovat dramatické situace nebo scény všedního života do Iyrizující polohy a básnické zkratky je důvodem, proč se o jeho produkci zajímám. Je to schopnost výjimečná a člověk se s ní musí narodit, nelze jí naučit.

Domnívám se, že její zdroje můžeme hledat v lidové kultuře. Osička pochází z Moravy a moravské lidové písně jsou drsnými, ale přebásněnými obrazy tvrdého života. Jsem si jistý, že je lidovou kulturou ovlivněn a že Iyrická poloha jeho tvorby odkazuje právě na tyto zdroje

Rosťa Osička je svérázná, autentická osobnost. Ze svých názorů neslevuje a není schopen pokrytectví, jak ve sportu, tak v civilním životě. To je kvalita v dnešní době velmi vzácná.

Má jedinečné životní zkušenosti a svébytný výtvarný talent, jehož prostřednictvím se mu otevírá nová dimenze života. Je svým ustrojením bojovník a již ví, že také tvůrčí činnost je tvrdým zápasem, stejné tak jako box. Přeji mu, aby i z těchto zápasů vyšel vítězně a aby neztratil důvod v malování pokračovat.

Citováno: Sozanský Jiří, březen 2008

Ukázky obrazů