Prázdný

Filtrovat rám

Pokročilé filtrování

Šířka profilu

Výška profilu

Jarin Kolařík - Křídové Luxáže

Jarin Kolařík  - Křídové Luxáže

Malíř Jaroslav Kolařík se narodil 13.7.1957 v Kyjově. Své znalosti prohloubil studiem uměleckých řemesel a na grafické škole v Jihlavě. Velkým přínosem pro jeho tvorbu byly též soukromé hodiny v ateliéru ak. malířky pí. Kubínové. Tvorba J. Kolaříka se vyvíjela přes technicky složité olejomalby směrem k vlastní technice suché křídy a plátna. Kolaříkova tvorba je na české poměry zcela převratná a částečně připomíná zenové vnímání světa. Jednotlivé barvy plynule přecházejí jedna v druhou, aniž by byly patrné tahy rukou a tvoří tak výrazově překvapivý dojem obrazů. Umělecká výpověď J.Kolaříka je i svědectvím o jeho citlivém vztahu a zájmu o osudy lidí a o vzácném daru chápat, spoluprožívat jejich osudy a nalézat v nich inspiraci.